En afløbspumpe muliggør tømning af sanitære installationer i hjemmet, uanset hvor de er placeret i forhold til kloaksystemet.

Det er derfor ikke noget problem, hvis man vil installere et ekstra toilet i badeværelset på loftet eller i kælderen, da husholdningsspildevandet bortledes ved hjælp af afløbspumpen.

Afløbspumperne anvedes der, hvor der ikke er mulighed for bortledning via afløbsrør med naturlig hældning.